Aktuellt (tryck på rubriken för att få hela texten!)

 
Lettlandsarbetets lagerutrymme finns f.r.o.m 1.1 2015  på adressen: Grev Moritz gatan 1, 10600 Ekenäs
 
KontaktpersonSören Lönngren 040-8201283

 
Den som ekonomiskt vill stöda arbetet i Lettland kan betala in på Missionskyrkan i Ekenäs bankkonto:
FI 3641 7000 100 43 665. Märk "Lettland"