Program

VÄLKOMNA TILL VÅRA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR !


             FRID lämnar jag kvar åt er, MIN FRID ger jag er.  ( Jesus Kristus i Joh 14:27a )

 

OBS ! P.g.a Coronavirus spridningsrisk, så undviker vi "närkontakt" via handskakning, kramar o.s.v.

Den rekommenderade fysiska distansen är ca 1 m.

Tvätta händerna väl med tvål och vatten både före och efter besök i församlingen!Använd handdesi som

finns att tillgå vid dörren ! Ansiktsskydd finns också att tillgå !

Hosta i ärmen, inte i handen eller rakt ut i rummet!

Om du är förkyld eller sjuk, så rekommenderas det att du  stannar hemma för att inte utsätta såna

som är i riskgruppen för fara.

Vi får använda sunt förnuft och samtidigt räkna med att Herren beskyddar oss, då vi ber !

 

Ps 91:4 b Jesu trofasthet är sköld och skärm.To 22.10 kl. 10 -12. Frikyrkornas ledarsamling.

Sö 25.10. kl. 16. Bibelskola utifrån 1 Tess 4: 13 - 5:11. Jesu återkomst / Jan Tunér.

Lovsång: Anne - May Granqvist. Kaffekassan går till ANSVARSVECKANS projekt för att stöda mathjälpen

i Zimbabwe !

Ti 27.10 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Birgitta Udd.

Sö 1. 11 kl. 16. Gudstjänst. Tema: Inre helande - Vrede, hur hanterar vi den ? Del 2. / Maria Nikander.

Nattvard. Lovsång: Pia - Lena Kastus Lindholm. Månadskollekt.

Må 2.11 kl. 18. Baba Granroths hemgrupp samlas i kyrkan !

Tis 3.11 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Markus Weckström.

Ons 4.11 kl. 14:30 - 16:30. Ledningsgruppmöte.

To 5.11 kl. 10 - 12. Styrelsemöte.

Lö 7.11 kl. 9:30 Gemensam bön i MK.

Sö 8.11 kl. 16. Bibelskola utifrån 1 Tess 5: 12 - 28 med temat: "Vikten av kärlek och helgelse."Pastor

Markus Österlund från Andreaskyrkan i Helsingfors undervisar.

Lovsång: Anne - May Granqvist. KOM IHÅG ATT FIRA FAR !!

Ti 10.11 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Maria Nikander. Musik: Sofia Lindroos & Kasse Helenius.

To 12.11 kl. 18. Bön för församlingen !

Sö 15.11 kl. 16. Lovsjung Gud av hela hjärtat. Musikgudstjänst med Olav Söderström. Missionskollekt.

Må 16.11 kl.18. Baba Granroths hemgrupp i församlingen.

Ti 17.11 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Margita Wilkman.

Fre 20.11 kl. 11:30 Maria Nikander håller andakt i Vänstugan. Gratis lunch !

Sö 22.11 kl. 16. Bibelskola utifrån 2 Tess 1: 1 - 12. " Guds kommande dom. "/ Jan Tunér.

FÖRSAMLINGSMÖTE.

 

 

                                                         VARMT VÄLKOMMEN !
    

 BRÖDKYRKA VARJE TISDAG KL: 14:00

 

MATBANKENs matutdelning: (Björknäsg. 29-31):

Matutdelning nu varannan torsdag ! Ha egen kass med!

 

 

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 hösten 2020.24.10 Metodistkyrkan

7.11 Missionskyrkan

14.11 Betesda church

21.11 Metodistkyrkan

28.11 Missionskyrkan

5.12 Betesda Church

12.12 Metodistkyrkan

19.12 Missionskyrkan

                                                    

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel 0504670231.

Maria Nikander , pastor Tel; 0400-991479

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

ÖPPET: On - Fre 12 - 17, Lö : STÄNGT !  

 

 Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!