Program

VÄLKOMNA TILL VÅRA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR !


             FRID lämnar jag kvar åt er, MIN FRID ger jag er.  ( Jesus Kristus i Joh 14:27a )

 

OBS ! P.g.a Coronavirus spridningsrisk, så undviker vi "närkontakt" via handskakning, kramar o.s.v.

Den rekommenderade fysiska distansen är ca 2 m.

Tvätta händerna väl med tvål och vatten både före och efter besök i församlingen!Använd handdesi som

finns att tillgå vid dörren ! Ansiktsskydd finns också att tillgå !

Hosta i ärmen, inte i handen eller rakt ut i rummet!

Om du är förkyld eller sjuk, så rekommenderas det att du  stannar hemma för att inte utsätta såna

som är i riskgruppen för fara.

Vi får använda sunt förnuft och samtidigt räkna med att Herren beskyddar oss, då vi ber !

 

Ps 91:4 b " Jesu trofasthet är sköld och skärm.

 

 

Enligt senaste " Coronarestriktioner" är alla offentliga tillställningar, både inne och ute förbjudna fr.om

26.11 - 18.12 ! Endast tisdagens brödutdelning i tamburen , så att en och en får komma in åt gången

fortsätter ! Använd gärna ansiktsmask !


Ti 1.12 kl. 14. Brödkyrka. Brödutdelning i tamburen. Man får komma in en åt gången !

To 3.12 kl. 10 - 12 Styrelsemöte.

Sö 6.12 kl. 16. Bibelskola utifrån 2 Tess 2:13 - 3: 5 "Ni är utvalda, stå alltså fasta + 2 Tess 3:6 - 18 " Lev

med ordning och reda." / Jan Tunér. Musik: Anne - May Granqvist. LÄS GÄRNA texterna hemma innan

ni kommer till Bibelskolan !

Ti 8.12 kl. 14. Brödkyrka. Brödutdelning i tamburen. Man får komma in en åt gången.

To 10.12 kl. 10 - 12. Frikyrkoledarträff i Karis Betel.

Sö 13.12. kl. 16. Gudstjänst med tema inre helande. Del 3/3 " Hur hanterar vi vrede"? / Maria Nikander

Nattvard, Månadskollekt. Musik: Marjatta Hitonen.

Ti 15.12 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Jan Tunér.

Fre 18.12 kl. 11:30 MK:s andaktstur i Vänstugan.

Lö 19.12 kl. 9:30 Gemensam bön i MK.

Sö 20.12 kl. 16. Musikgudstjänst med  Olav söderström m.fl. samt församlingens julfest.

Missionskollekt

Ti 22.12 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Maria Nikander.

 

 

                                                         VARMT VÄLKOMMEN !
    

 BRÖDKYRKA VARJE TISDAG KL: 14:00

 

MATBANKENs matutdelning: (Björknäsg. 29-31):

Matutdelning nu varannan torsdag ! Ha egen kass med!

 

 

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 hösten 2020.

P.g.a de nya "Coronarestriktionerna (att alla offentliga tillställningar förbjuds ) ", så bortfaller de

gemensamma bönetfäffarna fram till 18.12 !

 

28.11 Missionskyrkan

5.12 Betesda Church

12.12 Metodistkyrkan

19.12 Missionskyrkan

                                                    

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel 0504670231.

Maria Nikander , pastor Tel; 0400-991479

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

ÖPPET: On - Fre 12 - 17, Lö : STÄNGT !  

 

 Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!