Program

VÄLKOMNA TILL VÅRA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR !


             FRID lämnar jag kvar åt er, MIN FRID ger jag er.  ( Jesus Kristus i Joh 14:27a )

              

 

Ekenäs Missionskyrka håller sommarstängt fr.o.m 1 - 14.7.

 

Ti 16.7 kl. 14. Brödkyrka.

Sö 21.7 kl. 16. Gudstjänst.

Ti 23.7 kl. 14. Brödkyrka.

Sö 28.7 kl. 16. Gudstjänst.

Ti 30. 7 kl. 14. Brödkyrka.

Sö 4.8 kl. 16. Gudstjänst.

 

Ti 13.8 kl. 14. Brödkyrka

Fre 16. 8 kl. 18:30 i METODISTKYRKAN. Frikyrkorna i  Raseborgs gemensamma bön - och lovsångskväll

för regionen och inför kampanjen med Sebbe Stakset ( 22 - 24.11 2019 ) Varmt välkommen med att lov -

sjunga och be !

 

Lö 17.8 i METODISTKYRKAN ( Sigfrid Aronig 2, Ekenäs ) kl. 9 - 18:00 Seminariedag med temat:

                                           JESUS HELAR OCH BEFRIAR ! ( Ellel Ministries Finland )

Pris: 15e/ person betalas på platsen kontant. Inkluderar undervisning och kaffe.

ANMÄLAN: Senast 1.8 till ekenasmetodist@gmail.com. (Även förfrågningar ).

UNDERVISARE: Gertrud Storsjö och Timo Koivisto. Ämnen som undervisas i är: Grunderna för helande,

Inre helande, Befrielse, Förlåtelse. MÖJLIGHET TILL FÖRBÖN !

ARRANGÖRER: Ekenäs svenska metodistförsamling, Ekenäs missionsförsamling och Betelförsamlingen i

Karis.

För mera information gå in på ekenas.metodistkyrkan.fi !

VARMT VÄLKOMMEN MED !!

Sö 18.8 kl. 16. Gudstjänst. Gertrud Storsjö.

 

 

 

 
    

 BRÖDKYRKA VARJE TISDAG KL: 14:00

 

MATBANKENs matutdelning: (Björknäsg. 29-31):

Matutdelning nu varannan torsdag ! Ha egen kass med!

 

 

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 hösten 2019

 



                         

                                                                  

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel 0504670231.

Maria Nikander , pastor Tel; 0400-991479

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

ÖPPET: On - Fre 13-17, Lö 10-13.  I JULI håller Loppiset SOMMARSTÄNGT på LÖRDAGAR !

Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!