Program

VÄLKOMNA TILL VÅRA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR !


             FRID lämnar jag kvar åt er, MIN FRID ger jag er.  ( Jesus Kristus i Joh 14:27a )


Ti 18.2 kl. 14. Brödkyrka. Ulla Mickelsson.

To 20.2 kl. 18.30.Församlingarnas gemensamma bön för Raseborg i KARIS BETEL.

To 20.2 kl. 18. Babas grupp samlas i Kyrkan.

Fre 21.2 kl. 11.30. MK:s tur att hålla andakt i Vänstugan. Holger Eriksson.

Sö 23.2 kl. 16. Bibelskola del 2. 1 Thess 1: 1 - 10. Situationen i församlingen. Jan Tunér.

Må 24.2 kl. 12. Packning av EU - matpåsar.

Ti 25.2 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Maria Nikander.

Sö 1.3 kl. 16. Gudstjänst med NATTVARD. Lovsång: Marjatta Hitonen & Maria Nikander.

 Roger Andersson predikar. ( Pastor i Borgå Missionskyrka ) Månadskollekt & Kaffeservering.

2.3 kl. 17.30 Styrelsemöte.

3.3 kl. 14. Brödkyrka.

Fre 6.3 kl. 19. Jazz service concert med Ami Aspelund and Good time jazz Band.

Sö 8.3 kl. 16. Bibelskola utifrån 1 Thess 2: 1 - 16. Motstånd, förföljelse och uppoffringar/ Maria Nikander Kollekt.

Kaffeservering. FÖRSAMLINGSMÖTE !

Ti 10.3 kl. 14. Brödkyrka.

Sö 15.3 kl. 16. Lovsjung Gud av hela hjärtat! Vi lovsjunger Gud tillsammans. Vill du dela något från livet

tillsammans med Herren, så meddela mötesledaren innan Gudstjänsten !

Missionsinfo Lettland. Möjlighet till förbön. Kaffeservering.

Ti 17.3 kl. 14. Brödkyrka. Maria Nikander.

 

 

 

 
    

 BRÖDKYRKA VARJE TISDAG KL: 14:00

 

MATBANKENs matutdelning: (Björknäsg. 29-31):

Matutdelning nu varannan torsdag ! Ha egen kass med!

 

 

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 våren 2020


22.2 Församlingshemmet

29.2 Betesda church.

7.3 Metodistförsamlingen.

14.3 Ekenäs missionskyrka

21.3 Församlingshemmet

28.3 Betesda Church

4.4 Metodistförsamlingen.

18.4 Missionskyrkan i Ekenäs

25.4 Församlingshemmet

2.5 Betesda church

                 

                                                               

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel 0504670231.

Maria Nikander , pastor Tel; 0400-991479

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

ÖPPET: On - Fre 13-17, Lö 10-13.  

Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!