Program

 Välkommen till våra Gudstjänster &  Samlingar  !

 

" Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger  jag er.

( Joh 14:27 )

                            

                        

OBS ! P.g.a Coronavirus spridningsrisk, så undviker vi "närkontakt" via handskakning, kramar o.s.v.

Den rekommenderade fysiska distansen är ca 2 m.

Tvätta händerna väl med tvål och vatten både före och efter besök i församlingen!Använd handdesi som

finns att tillgå vid dörren ! Ansiktsskydd finns också att tillgå !

Hosta i ärmen, inte i handen eller rakt ut i rummet!

Om du är förkyld eller sjuk, så rekommenderas det att du  stannar hemma för att inte utsätta såna

som är i riskgruppen för fara.

Vi får använda sunt förnuft och samtidigt räkna med att Herren beskyddar oss, då vi ber !

 

Enligt senaste " Coronarestriktioner" är alla offentliga tillställninga förbjudna med vissa undantag fram till

31.1 2021.

 

To 21.1 kl. 18.30. Allkristen bönekväll med temat "Bli kvar i min kärlek"från Joh 15. KVÄLLEN SÄNDS 

VIRTUELLT på församlingarnas Facebooksidor p. g. a coronarestriktionerna !

Vill du lämna in böneämnen, som bes för under kvällen, så tag kontakt med din församlingspastor !

 

Ti 26.1 kl. 14 - 16. Brödutdelning och EU - matkasse ! Utdelningen sker i tamburen. Vänligen kom in en åt

gången. Använd gärna ansiktsmask.

 

Brödkyrka varje tisdag kl.14. ( I nuläge enl. coronarestriktionerna )

                                  


  

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 våren 2021.


23.1 Betesda church

30.1 Metodistkyrkan

6.2 Missionskyrkan

13.2 Betesda church

20.2 Metodistkyrkan

27.2 Missionskyrkan

6.3 Betesda church

 

                                          

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel 0504670231.

Maria Nikander , pastor Tel; 0400-991479

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

ÖPPET: On - Fre 12 - 17, Lö 10 - 13. 

 

 Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!