Program

VÄLKOMNA TILL VÅRA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR !Ti 22.1. Kl. 14. Brödkyrka./ EU - matutdelning. Ungdomar från Bibelskolan Apg 29 på Sjömansro

medverkar.

Ons 23.1 kl: 18:30. Allkristen ( ekumenisk ) bönekväll i Betesda Church. Tema:" Det rätta, endast det rätta,

ska vara din strävan." Temat har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien.

Sö 27.1 kl. 16. Gudstjänst. Markus Österlund från Andreaskyrkan i Helsingfors predikar. Bibelskolan 

Apg 29 medverkar. Lovsång: Pia  - Lena Kastus Lindholm. Mötesledare: Ulla Mickelsson.

Må 28 - to 31.1 Pastorsdagar på Sjömansro.

Ti 29.1 kl. 14. Brödkyrka. Andakt. Mötesledare: Anne - May Granqvist.

Sö 3.2 kl. 16. Gudstjänst. Maria Nikander berättar om sin resa till Riga och delar tankar om judarnas

historia i Riga kring andra världskriget. Med detta vill jag samtidigt påminna oss om Minnesdagen för

förintelsens offer som var 27.1. Maria predikar också utifrån detta ämne. /Missionskollekt.

ca kl. 18. FÖRSAMLINGSMÖTE ! VÄLKOMMEN MED ! Vi samtalar också om församlingens vision och drömmar.

Ti 5.3 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Markus Weckström. Bibelskolan Apg 29 medverkar med bl. a sång och

musik.

Sö 10.3 kl. 16. Gudstjänst. Kari Levälahti visar bilder och berättar om sin och Noras senaste resa till

Gambia. Bibelskolan Apg medverkar med mötesledning av Ida Johansson. Apg 29 delar också personligt

om sin tro samt leder lovsången.

Ti 12.2 kl. 14. Brödkyrka.

 

 

 

 
    

 BRÖDKYRKA VARJE TISDAG KL: 14:00

 

MATBANKENs matutdelning: (Björknäsg. 29-31):

Matutdelning nu varannan torsdag ! Ha egen kass med!

 

 

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 våren 2019

 

26.1 Församlingshemmet

2.2 Betesda church

9.2 Metodistkyrkan

16.2 Missionskyrkan

23.2 Församlingshemmet

2.3 Betesda church

9.3 Metodistkyrkan

16.3 Missionskyrkan

23.3 Församlingshemmet

30.3 Betesda Church

6.4 Metodistkyrkan

13.4 Missionskyrkan

27.4 Församlingshemmet

4.5 Betesda church

11.5 Metodistkyrkan

18.5 Missionskyrkan

25.5 Församlingshemmet

                         

                                                                  

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel 0504670231.

Maria Nikander , församlingsarbetare, Tel; 0400-991479

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

ÖPPET: On - Fre 13-17, Lö 10-13.

Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!