Program

 Välkommen till våra Gudstjänster &  Samlingar  !

 

" Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger  jag er.

( Joh 14:27 )

                            

                       

THL rekommenderar ännu att man alltid använder muskydd i offentliga lokaler.


VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅRA SAMLINGAR !

 

Ti 26. 10 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Maria Nikander. Brödutdelning och kaffeservering.

Sö 31.10 kl. 16. Gudstjänst med nattvard. Marjo Kurvinen predikar. Musik: Olav Söderström. 

Mötesledare: Ulla Mickelsson. Nattvard: Maria Nikander.

Ti 2.11 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Anne - May Granqvist. Brödutdelning & kaffeservering.

Sö 7.11 kl. 16. Gudstjänst. Nils - Gustav Blom Predikar. Musik: Marjatta Hitonen & Maria Nikander. 

Mötesledare: Maria Söderström. Missionskollekt.

Ti 9.11 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Monica Cleve. Brödutdelning & kaffeservering.

Sö 14.11 kl. 16. Gudstjänst. Henrik Nymalm (från MK i  Borgå ) predikar över temat : Andens gåvor.

Ulla Mickelsson leder mötet.

Ti 16.11 kl. 14. Brödkyrka. Andakt : Osmo & Marianne Vuorenmaa. Brödutdelning & kaffeservering.

Sö 21.11. kl. 16. Gudstjänst. Maria Nikander predikar. Jan Tunér är mötesledare. Musik: Olav Söderström.

Ti 23.11 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Nina Fabritius Ylitalo. Brödutdelning och kaffeservering.

Sö 28.11 kl. 16. Musikgudstjänst med Olav & Maria Söderström.

 

 

 

 Brödkyrka varje tisdag kl.14.

                                

 

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 hösten 2021 !

 

30.10 Missionskyrkan i Ekenäs

13.11 Betesda church

20.11 Metodistkyrkan

27.11 Missionskyrkan i Ekenäs

 

                                   

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel : 0504670231.

Maria Nikander , pastor. Tel : 0413130887

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

Öppet: På torsdagar kl. 13: 00 - 17: 00 & på lördagar kl. 10:00 - 13:00.

 Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!