Program

ÄLKOMNA TILL VÅRA GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR !


             FRID lämnar jag kvar åt er, MIN FRID ger jag er.  ( Jesus Kristus i Joh 14:27a )

                        


Sö19.5 kl. 16. Sånggudstjänst med Eero Hedin. Eero predikar och sjunger.

Ti 21.5 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Ulla Mickelsson. Musik: Micke & Kjell

Ons 22.5 kl. 18:30 I BETESDA CHUTRCH: Arabisk Vårfest med Mellanöstern mat, livsberättelser, musik

och gemenskap. Allt gratis. Ta en vän med och kom !! ( Detta görs med hjälp av kollekten som insamlades

i samband med den ekumeniska gudstjänsten. )

To 23.5 kl. 17: 30 Styrelsemöte.

To 23.5 kl. 18:30. Frikyrkornas gemensamma bön inför kampanjen med Sebbe Stakset den 22 - 24.11.

Herre vi längtar efter att se dina gärningar!!

Bönen hålls denna gång i BETESDA CHURCH ! Kom med och be!

Sö 26.5 kl. 16. Gudstjänst. Maria Nikander. Församlingsmöte. Ulla Mickelsson leder gudstjänsten.

Musik: Anne  -  May Granqvist. NATTVARD.

Ti 28.5 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Henrik Nymalm.

Sö 2.6 kl.16. Gudstjänst. Tom Riska. Musik: Pia  - Lena Kastus Lindholm & Olav Söderström.

Missionskollekt.

Ti 4.6 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Baba Granroth.

Sö 9. 6 kl. 16. Gudstjänst. Maria Nikander, Nattvard.

Ti 11.6 kl. 14. Brödkyrka. Andakt: Osmo & marianne Vuorenmaa.

To 13.6 kl. 18:30. Frikyrkornas gemensamma bön inför kampanjen med Sebbe Stakset den 22 - 24.11.

Bönen hålls denna gång i Betel i Karis. Herre låt ditt rike komma !!

Sö 16.6 kl. 12!! Brunchgudstjänst!

 

SOMMARKONFERENSEN HÅLLS I ÅR I JAKOBSTAD DEN 27 - 30.6 Konferensen är ett samarbete med

Finlands svenska Pingst. Temat är "GE DET VIDARE "! SE mera info på mkf.fi s hemsida !!

 

 

 

 
    

 BRÖDKYRKA VARJE TISDAG KL: 14:00

 

MATBANKENs matutdelning: (Björknäsg. 29-31):

Matutdelning nu varannan torsdag ! Ha egen kass med!

 

 

Information till den som vill stödja Missionskyrkans verksamhet ekonomiskt:

MISSIONSKYRKAN I EKENÄS HAR NYTT KONTONUMMER:

Ekenäs sparbank FI36 4170 0010 0436 65

 

Via din telefon kan du ge pengar till MKF:s arbete!

Ett samtal till MKF;s nya servicenummer 060013931 kostar 10,01 e/samtal och av denna kostnad går

9,11 e till MKF och 0,90 e till Sonera.

 

 

GEMENSAM BÖN LÖRDAGAR KL: 9.30 våren 2019

 


25.5 Församlingshemmet

                         

                                                                  

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cellgruppernas samlingar

Ta kontakt med respektive cellgruppsledare eller med församlingens ordförande Jan Tunér på tel 0504670231.

Maria Nikander , församlingsarbetare, Tel; 0400-991479

 

 

 

BISTÅNDSARBETE 

Lettlandsarbetets lagerutrymme finns fr. o. m 1.1 2015 på adressen: Grev Moritz gatan 1, Ekenäs.

Kontaktperson: Sören Lönngren tel: 0408201283

 

LOPPIS

Missionskyrkan har startat loppisverksamhet, MK-LOPPIS, på Grev Moritz gata 1, Ekenäs

ÖPPET: On - Fre 13-17, Lö 10-13.

Vill du skänka varor, ta kontakt till MK-loppis:  

tel. 046-6133421

Tack för din medverkan!