Bönehjälp

Bön är ett av sätten att umgås med Gud på. Vi tror att Gud hör bön och vill hjälpa oss. Daglig bön ger oss kraft för vardagen. Vi får lägga allt som berör oss inför den allsmäktige och uppleva hans närvaro och hjälp. Bön är en möjlighet att förändra det som känns hopplöst. Gud kan förändra livssituationer och annat som verkar svårt för oss. Många av oss kan vittna om bönesvar i vardagen men också om mirakel där någon t.ex blivit frisk. Har du behov av att någon ber för dig?? Var inte rädd att ta kontakt. Vi ber gärna för dig!! Du kan också skicka ett böneämne anonymt om du inte vill ge dig till känna.Med formuläret nedan går det att skicka in anonyma böneämnen 1 gång per vecka. Om du vill ha förbön därutöver så kan du gå till vår kontaktsida för att få tala med någon. Bönerna skickas till en grupp människor som regelbundet samlas och ber för viktiga böneämnen eller kan tas  med då vi ber för olika bönebehov på Gudstjänsten.